Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dyslexie


odborná přednáška

dne 15. září 2020 od 16 hodin

Krajská knihovna Vysočiny, učebna v budově České pojišťovny


Přednášku určenou všem, kteří se zabývají problematikou dyslexie, vede zkušená lektorka Mgr. Jitka Scholzová, která se zaměří jak na praktické zkušenosti, tak na rady pro nápravu této specifické poruchy čtení. Vstup zdarma