Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Eduard Ovčáček od A do Z

výstava

18. července až 31. srpna 2020, vernisáž 17. července 2020 v 17:00 hod.
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18

Eduard Ovčáček se věnuje grafice, malbě, koláži, plastice, vizuální a konkrétní poezii, lettristické fotografii a multimediální tvorbě. Narodil se 5. března 1933 v Třinci.
V letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě
u profesora Petra Matejky. V roce 1962 studoval jako host u profesora Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Již koncem 50. let byl členem skupiny Kroky a jedním z iniciátorů vzniku nezávislé bratislavské skupiny výtvarníků orientovaných na informel i účastníkem neoficiálních výstav Konfrontace I-III v letech 1961-1963. V té době také navázal kontakty s ostatními umělci zabývajícími se strukturální malbou v Praze (Aleš Veselý, Vladimír Boudník, Mikuláš Medek) a v Polsku (Marian Bogusz).
V letech 1959 vstoupil na slovenskou výtvarnou scénu a stal se spolu s grafikem Milošem Urbáskem iniciátorem vzniku nezávislé bratislavské skupiny umělců Bratislavské konfrontace (1960), která prosazovala abstraktní umění – informel na Slovensku. V letech 1959 až 1968 se soustavně věnoval rozvíjení techniky strukturální a hlubotiskové grafiky a strukturální malby. Po ustavení Klubu konkretistů v roce 1967, jehož je spoluzakladatelem, se začal programově věnovat serigrafii a dřevěným polychromovaným prostorovým formám.
Na okupaci Československa v roce 1968 reagoval konkrétní a vizuální poezií s názvem Lekce velkého A, kterou stihl publikovat v Literárních listech a některých dalších periodikách v Československu a v zahraničí. Po tomto veřejném vystoupení a jako pozdější signatář Charty 77 byl po celou dobu 70. a 80. let režimem šikanován a ztratil možnosti vystavovat v oficiálních galeriích.
Vedle výtvarné tvorby se Eduard Ovčáček věnoval i pedagogické činnosti. V letech 1963 – 1968 vyučoval grafické techniky na Olomoucké univerzitě. V roce 1991 se stal spoluzakladatelem nové Fakulty umění při Ostravské univerzitě, kde jako profesor vedl Ateliér volné grafiky na Katedře intermedií. Udržuje kontakty s akademickými kolegy, zejména na Slovensku a v Polsku (Univerzity v Katovicích, Krakově a Lodži).