Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

„75“ fotograf Antonín Chloupek - dernisáž výstavy


dernisáž

sobota 1. srpna 2020 v 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58

V sobotu 1. srpna se od 15:00 v rámci ukončení výstavy „75“ fotograf Antonín Chloupek uskuteční SLAVNOSTNÍ DERNISÁŽ.

Jste srdečně zváni!