Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výtvarné dílny pro děti

výtvarné dílny pro děti

20. června, 18. července, 29. srpna 2020, vždy 15:00 až 17:00 hod.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

Tvořivé dílničky, které jsou tematicky zaměřené na právě probíhající výstavy, jsou určené pro děti od cca 3 let. Děti, které dílnu zvládnou samy, si mohou rodiče vyzvednout po skončení programu.
Nutné přihlášení předem na ogv@ogv.cz nebo galerijní edukátorce Pavlíně Pitrové na 604 875 412.
40 Kč / dítě (doprovod zdarma).