Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Domečku, domečku…

dětský prázdninový program

14. července 2020 od 10:00 do 14:00 hod. (příchod je možný kdykoliv v tomto intervalu)
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Domeček F. B. Vaňka, Děkanská zahrada

Domeček v Děkanské zahradě je kouzelná dřevěná chaloupka, většinou ale jakoby spala. 14. července od 10 do 14 hodin se celá otevře pro děti, aby si ji mohly důkladně prohlédnout a zjistit, komu patřila a jak ji její majitel používal. Těšit se mohou na zbrusu nový pracovní list, do něhož si budou moci zaznamenat své poznatky.
Program je určen především pro děti od 6 do 12 let, přijít ale může kdokoli – starší i mladší si mohou domeček třeba jen prohlédnout!
Domeček v Děkanské zahradě je po domluvě přístupný také kdykoli v otevírací době Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz

časová dotace programu: 30 minut
vstupné: 20 Kč