Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Renáta Fučíková - Svět v ilustracích


výstava


22. května až 12. července 2020
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Výstava věnovaná nejen 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, ale především dětem, které prostřednictvím krásných ilustrací přední české ilustrátorky ověnčené mnoha světovými cenami, Renáty Fučíkové, poznají mnoho příběhů, ať už ze života a díla J. A. Komenského, tak i ze Starého a Nového zákona, Dějin Evropy i nejnovějších knižních počinů, jako jsou Franz Kafka či Češi v Americe. Téma této výstavy ve spojení díla Renáty Fučíkové a idejí J. A. Komenského je více než příznačné, neboť autorka intuitivně kráčí ve šlépějích velkého pedagoga, realizujíce svůj vlastní „Orbis pictus“ – Svět v ilustracích.