Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Stejně, ale jinak


odborná přednáška

pondělí 16. března 2020 ve 14:00 hod.
Krajská knihovna Vysočiny, učebna v České pojišťovně


Program zkušené lektorky Jany Vejsadové Stejně, ale jinak, který se koná při příležitosti Týdne mozku a Národního týdne trénování paměti, je určen lidem se zdravotním znevýhodněním, především zrakovým. Obsahem programu budou ukázky tréninku poznávacích funkcí, cíleně vytvořeného pro specifické podmínky slabozrakých i nevidomých. Zájemci si mohou vyzkoušet různá cvičení, zaměřená na paměť, stimulaci ostatních smyslů, na pozornost, plánování každodenních činností, orientaci v prostoru i v čase atd.
Vstupné zdarma