Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Paprsková optika ve službách astronomie

přednáška

čtvrtek 12. března 2020 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo nám. 55

Přijměte pozvání na přednášku Ing. Zbyňka Dostála, Ph.D., z CEITEC a VUT Brno, s názvem Paprsková optika ve službách astronomie, která se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2020 v 17:00 v muzejním Malovaném sále.
V přednášce budou představeny principy paprskové (geometrické) optiky v souvislosti s možnostmi využití těchto fyzikálních zákonů v základních přístrojích, které astronomové používají pro zkoumání vesmíru – v dalekohledech. Přednáška se věnuje také tzv. optickým vadám, které jsou pro některé druhy dalekohledů charakteristické.

Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D. působí ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně a přednáší fyziku a jemnou mechaniku na Vysokém učení technickém v Brně. V oblasti jemné mechaniky je také držitelem několika patentů a užitných vzorů.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.