Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Voyage, voyage

výstava


12. února až 29. března 2020, vernisáž 11. února 2020 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58


Výstava kreseb originálního ženevského umělce Mirka M. alias Vincenta Dugogha. Autor českého původu se narodil v roce 1953 v Praze, kde absolvoval i Výtvarnou školu Václava Hollara.
Od roku 1988 žije v Ženevě. Do svých prací promítá pocity, zkušenosti, pozorování a experimenty z každodenního života. V jeho díle se prolínají parodie, portréty quidamů, citace básníků a filozofů či kaligrafické zápisy, věnované široké škále námětů, od dějin umění po recepty, včetně např. strukturální analýzy hamburgeru nebo autobiografických poznámek.
Svá díla vystavoval například v Centru současného umění v Ženevě, dále třeba v galeriích v Rotterdamu či v Lausanne.
Soubor kreseb, který bude vystaven v jihlavském muzeu, je věnován tématu „cesty“, ať už v původním nebo přeneseném smyslu slova. Podstatná část z nich vznikla "sur le vif" v autobusu, který jezdí den za dnem dokolečka z Champelu na Place de Neuf a přepravuje lidi do práce, z práce nebo třeba z flámu...