Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

JOSEF ALOIS SCHUMPETER - SVĚTOVĚ UZNÁVANÝ EKONOM A JEHO NÁSLEDOVNÍCI

přednáška


čtvrtek 13. února 2020 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť,


Přijměte pozvání do Třeště - v letošním roce uplyne sedmdesát let od úmrtí ekonoma Josefa Aloise Schumpetera. Tomuto výročí je věnována i přednáška JOSEF ALOIS SCHUMPETER - SVĚTOVĚ UZNÁVANÝ EKONOM A JEHO NÁSLEDOVNÍCI.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 17:00, přednáší Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
Letos si připomínáme 70. výročí náhlého úmrtí jednoho z nejvýznamnějších třešťských rodáků, ekonoma světového významu Josefa Aloise Schumpetera. Jeho jméno je pro studenty ekonomie možná jenom jedním z mnoha v řadě, v našich končinách není Schumpeter zdaleka tak uznávaný jako v cizině, kde bývá často citován. Současní odborníci jsou prý ale zajedno v tom, že pokud by se v jeho době udělovala Nobelova cena za ekonomii, stal by se jistě jejím nositelem. Tři jeho žáci tuto cenu skutečně obdrželi.
Pokud se chcete o Schumpeterovi dozvědět více, navštivte 13. února třešťské muzeum, kam zavítá Ing. Petr Jiříček, Ph.D. z katedry ekonomických studií na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.  Přednáška začíná v 17.00  a bude promítnuta i celá řada fotografií z cesty MUDr. Přemysla Fučíka po Spojených státech amerických, kde navštívil místa spojená s působením Schumpetera. Srdečně vás zveme.