Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

AMERIKA objektivem Pavla Štichy


výstava


25. ledna až 22. března 2020
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18


Pavel Šticha začal fotografovat po absolvování střední školy, zpočátku jako fotonovinář pro krajský deník Svoboda. V roce 1968 zakotvil v Západním Berlíně, kde dodnes žije. Jeho objektiv nezachycuje notoricky známá panoramata této krajiny, ale naopak pro nás objevuje ve skaliscích, často velmi obtížně dostupných a skrytých před zraky běžného turisty, tvarové podobnosti zejména s živými bytostmi, zvířaty, ptáky, rybami, ale i lidskými a bájnými postavami.