Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Umění knihvazačů: Krása historické a současné knižní vazby


výstava


28. ledna až 22. března 2020, vernisáž s komentovanou prohlídkou 28. ledna 2020 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, výstavní sál


Výstava je společným projektem Muzea Vysočiny Pelhřimov, Státního oblastního archivu v Třeboni a Státního okresního archivu Jihlava. Veřejnosti jsou na ní představeny více než tři desítky knih, vzniklých v průběhu několika staletí. V první části expozice jsou vystaveny historické knižní vazby dokládající řemeslné dovednosti knihvazačů 16. až 18. století a také šikovnost současných studentek restaurátorství, které je v rámci svých závěrečných prací na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice zrestaurovaly.
Druhou část výstavy tvoří početnější soubor uměleckých knižních vazeb od našich současných předních knihařů a knihařek, jež byly na výstavu zapůjčeny třeboňským archivem. Tyto knižní vazby vznikaly v rozmezí let 2007 až 2015 v rámci čtyř knihvazačských soutěžních přehlídek, pořádaných archivem. Expozice je doplněna textovými a obrazovými materiály, obsahujícími základní informace o podobě gotických, renesančních a barokních knižních vazeb.


vstupné – plné: 20 Kč, snížené: 10 Kč
kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, Ph.D, g.krejcova@muzeumpe.cz