Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

SOLAROGRAFIE: ASTROFOTOGRAFIE POMOCÍ PLECHOVKY

přednáška


čtvrtek 6. února 2020 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo nám. 55


Přijměte pozvání na další astronomicky zaměřenou přednášku - tentokrát se můžete těšit na Mgr. Macieje Zapióra, Ph.D., z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, s přednáškou SOLAROGRAFIE: ASTROFOTOGRAFIE POMOCÍ PLECHOVKY.


Přednáška se věnuje vzniku a vývoji techniky solarografie. Jedná se o zvláštní fotografickou techniku pořizování snímků s extrémně dlouhou expoziční dobou, která dosahuje půl roku. Jako kamery jsou využívány hliníkové plechovky od nápojů nebo jiné předměty každodenního použiti. Přednáška se také zabývá mnoha různými aspekty solarografie: od astronomie po psychologii.
Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D. v současnosti působí jako vědecký pracovník na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá sluneční fyzikou, zejména seismologií slunečních protuberanci. Dlouhodobě se věnuje solarografii.
Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.