Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Josef Dobiáš (1888-1972). Život a dílo

představení knihy


čtvrtek 20. února 2020 v 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

Autor Dějin královského města Pelhřimova a jeho okolí, historik starověku, klasický filolog a numismatik, univerzitní profesor Josef Dobiáš patří k nejvýznamnějším místním rodákům. Dosud chyběla v českém dějepisectví kniha, která by zmapovala jeho životní příběh a zhodnotila jeho obsáhlé dílo zasahující do několika oborů. Dvě nové publikace se pokoušejí zaplnit tuto mezeru. Zprostředkovávají poznání Dobiášových životních osudů a jeho vědeckého působení slovem i obrazem, a to jak čtenářům z řad odborníků, tak široké veřejnosti.


kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, e-mail: m.kvasova@muzeumpe.cz
vstup zdarma