Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Šlechta na Jihlavsku do husitských válek

přednáška


úterý 10. prosince 2019 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo nám. 55

Přijměte pozvání na další přednášku z cyklu Science Café - tentokrát se zájemci mohou těšit na Mgr. et Mgr. Stanislava Vohryzka, Ph.D., z NPÚ, územního odborného pracoviště Telč. Přednáška s názvem Šlechta na Jihlavsku do husitských válek se v muzejním Malovaném sále uskuteční v úterý 10. prosince od 18:00.
V přednášce budou představeny písemné a hmotné prameny k poznání dějin šlechty v oblasti Jihlavska do husitských válek a budou prezentovány výsledky dosavadního výzkumu.