Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Prezentace knihy Kramářské písně z Pelhřimovska

představení knihy


17. prosince 2019 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál


Knihu představí autorka PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., součástí programu je i hudební vystoupení.


Nábožné i světské písničky se po staletí vydávaly v malých sešitcích, které byly za pár krejcarů k dostání na poutích a trzích. Některé přinášely zprávy o dějinných událostech, zločinech a kuriozitách, jiné obsahovaly romantické příběhy, další měly duchovní obsah a sloužily jako suvenýr z návštěvy poutního místa. Výběr kramářských písní z Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka přináší 69 textů, které doplňují noty, obrázky a vysvětlující komentáře. Přednostně byly do výběru zařazeny písně, které se svým obsahem vztahují k regionu.
kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz
Knihu si můžete zakoupit v pokladně muzea (Masarykovo nám. 12, zámek pánů z Říčan) nebo zaslat objednávku na email d.kurkova@muzeumpe.cz.


vstup ZDARMA