Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

HUDBA SFÉR


přednáška


čtvrtek 12. prosince 2019 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo nám. 55


Přijměte pozvání na přednášku Mgr. Jakuba Rozehnala, ředitele Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy s názvem HUDBA SFÉR.Přednáška se v muzejním Malovaném sále uskuteční ve čtvrtek 12. prosince v 17:00.
Jedním ze zdrojů informací o vesmíru, který nás obklopuje, mohou být zvukové vlny. Vesmírné zvuky bývají v našich představách záhadné možná i trochu strašidelné. Vydávají však kosmická tělesa, jakou jsou hvězdy, planety či galaxie nějaké skutečné zvuky? A pokud ano, jak je můžeme uslyšet? Jsou tyto zvuky stejně tajemné jako vesmírné objekty, které je vydávají?
Mgr. Jakub Rozehnal je ředitelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a prezidentem družení Aldebaran Group for Astrophysics. Dlouhodobě se zabývá popularizací astronomie a astrofyziky. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména výzkum extrasolárních planet a migrace planet. Je autorem několika desítek populárních i odborných článků, dlouholetým redaktorem Hvězdářské ročenky a spoluautorem několika astronomických a fyzikálních knih.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.