Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Odloučený IV. prapor jihlavského 81. pěšího pluku na srbském bojišti 1914

přednáška


úterý 5. listopadu 2019 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


Přijměte pozvání na přednášku Radima Kapavíka ze Sdružení Signum belli 1914 - přednáška Odloučený IV. prapor jihlavského 81. pěšího pluku na srbském bojišti 1914 se v muzejním Malovaném sále uskuteční v úterý 5. listopadu od 17:00.
Po vypuknutí 1. světové války byl jeden prapor jihlavského 81. pěšího pluku, do nějž rukovali vojáci z Jihlavska a okolí, nasazen odděleně od zbytku pluku, a to na srbském bojišti. S rakouskou 6. armádou zde prošel jen do konce roku 1914 třemi ofenzivami proti Srbsku, které nakonec skončily neúspěchem. Prapor při tom prodělal mimo jiné těžké boje na hoře Jagdonja i bitvu na Kolubaře, při kterých utrpěl obrovské ztráty. Přednáška, založená na intenzivním archivním výzkumu tohoto opomíjeného období našich dějin, nás seznámí s osudem IV. praporu 81. pěšího pluku během roku 1914 a představí tak část připravované publikace o jihlavském pluku ve Velké válce.