Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

New Horizons - Pluto a Ultima Thule

přednáška


čtvrtek 28. listopadu v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo nám. 55


Přijměte pozvání na přednášku prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, Csc., z VUT Brno. Přednáška New Horizons - Pluto a Ultima Thule se uskuteční v muzejním Malovaném sále ve čtvrtek 28. listopadu v 17:00.
Přednáška líčí fascinující desetiletou cestu sondy New Horizons k Plutu a ukáže vám úžasný svět vzdálený od nás čtyři a půl světelné hodiny. Dozvíte se i o smutném osudu planety Pluto. Dále se podíváme na malou planetku Ultima Thule, která je a na dlouhou dobu určitě bude nejvzdálenějším tělesem, které bylo detailně prozkoumáno kosmickou sodou.
prof. Miloslav Druckmüller je český matematik, vedoucí Odboru počítačové grafiky a geometrie Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Věnuje se matematickému zpracování digitálních fotografií a celosvětově proslul zejména fotografiemi sluneční koróny při úplných zatměních Slunce, které sám pořizuje speciální technikou během astrofotografických expedicí.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.