Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

IKONY- TAJUPLNÝ SVĚT PRAVOSLAVÍ

výstava


2. prosince 2019 až 31. ledna 2020
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Univerzitní centrum Telč


V Kavárně Haas v prostorách Univerzitního centra začíná v tento den i výstava IKONY- TAJUPLNÝ SVĚT PRAVOSLAVÍ.
Ikony jsou umělecká díla neopakovatelná svým duchovním obsahem i výtvarným stylem. Ikonopisci se řídili a řídí jinými motivy a přístupy k umění, než jsou dnes běžné. Své síly vkládají do vyjádření skutečnosti, která přesahuje jejich individuální pohled. Na výstavě se zájemci seznámí také s nejznámějšími poutními místy spojenými s pravoslavím, s nejdůležitějšími náboženskými motivy, které ikony zachycují, a prostřednictvím ikon se představí také čeští světci.