Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

STŘEDOVĚKÉ HRADY, ŽIVOT V MÍRU A VÁLCE

přednáška


úterý 22. října 2019 od 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55


Přijměte pozvání na první setkání v rámci cyklu SCIENCE CAFÉ v tomto akademickém roce. V úterý 22. října se od 18:00 v muzejním Malovaném sále uskuteční přednáška Mgr. Miroslava Dejmala, Ph.D., (Archaia Brno) s názvem STŘEDOVĚKÉ HRADY, ŽIVOT V MÍRU A VÁLCE.
Hrady, jako opevněná sídla, poskytovaly svým majitelům ochranu v době války a mnohdy byly ve středu různých střetů a půtek. Přesto představovaly převážně sídlo svého pána, jeho rodiny a jejich sloužících. V přednášce se pokusíme nahlédnout, jak mohl probíhat život na hradech v době míru i války.