Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Rok 1939 – předvečer války
přednáška z cyklu Muzejní úterky

10. prosince 2019 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál


Přednáška seznámí posluchače s událostmi, které bezprostředně vedly k začátku 2. světové války. Mezinárodní i vnitrostátní politické dění v souvislostech představí historický běh událostí, který vyústil v největší světový konflikt ve 20. století. Dějinné zvraty nevznikají najednou a samy od sebe, vždy se jedná o návaznost a souběh předcházejících skutečností, které často vedou k tragédii.


přednášející: Mgr. Lubomír Anděl
kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Anděl, l.andel@muzeumpe.cz
vstup ZDARMA