Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava k 70. výročí SPŠS v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě

výstava


6. až 29. září 2019
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 19


Výstava připomene nejen historii a jméno významného konstruktéra Stanislava Bechyněho, ale především se zaměří na přiblížení oboru co nejširší veřejnosti. Současná výuka se neodehrává jen u rýsovacích prken a na stavbách, ba naopak, znamená především práci s rozmanitými počítačovými programy, které budou představeny návštěvníkům, k vidění a hraní bude též stavebnice Kapla, připomenuta bude i práce školy pro město – např. vypracování modelu Havlíčkova Brodu z 2. pol. 20. století.