Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Udílení cen v soutěži Nejkrásnější knihy 29. Podzimního knižního veletrhu

slavnostní udílení cen

11. října 2019, 20:00 hod.
Sál Staré radnice


I v letošním roce bude soutěž „O nejkrásnější knihu“ jednou z doprovodných akcí Podzimního knižního veletrhu, který se bude konat 11. a 12. října 2019 v Havlíčkově Brodě.
Kraj Vysočina udělí letos již poosmé cenu s názvem Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky a není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel.
Knihy mohou být oceněny dokonce hned dvakrát – cenou Kraje Vysočina a také cenou čtenářů knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. Český rozhlas Vysočina totiž věnuje výherci propagaci ve vysílání formou rozhovoru, hlasující budou odměněni vstupenkami na veletrh. Prostřednictvím soutěže tedy mají velkou příležitost propagovat své nakladatelství. Informace o přihlášených knihách totiž budou vyvěšeny na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny, bude o nich informováno ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a čtenáři či posluchači budou moci svým hlasováním vybrat tu, která je nejvíc zaujme.
Tak jako v předchozích letech bude město Havlíčkův Brod udělovat cenu za nejkrásnější knihu veletrhu, do této kategorie budou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně naučné a naučné (fiction i non-fiction) a Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu - oceněný nakladatel získá slevu na výrobu publikace v Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 29 000,- Kč.
Knihy k ocenění bude vybírat odborná porota složená z pracovníků kulturních subjektů působících v Kraji Vysočina.