Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Týden knihoven

celostátní akce na podporu čtení

30. září – 6. října 2019
Krajská knihovna Vysočiny


Krajská knihovny Vysočiny se připojuje k již 23. ročníku celostátní akce, jejímž cílem je podpora  čtenářství, představení nových i stávajících služeb a nabídka atraktivního využití volného času prostřednictvím pestrého programu.