Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

REALITA A MÝTY SAMETOVÉ REVOLUCE 1989

přednáška


úterý 24. září od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


V Jihlavě v muzejním Malovaném sále budou mít zájemci možnost navštívit přednášku doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., z Národního muzea, s názvem REALITA A MÝTY SAMETOVÉ REVOLUCE 1989. Přednáška se ukuteční v úterý 24. září od 17:00.
Události 17. listopadu 1989 jsou klíčovou změnou v našich soudobých dějinách. Po více než čtyřiceti letech skončila vláda komunistického režimu. Postupně padla vedoucí úloha KSČ, prezidentem byl zvolen Václav Havel a v roce 1990 se konaly svobodné volby. Změna systému se udála bez násilí, třebaže na jeho počátku byl brutální zásah na Národní třídě. Právě klidné předání moci a následný vznik (staro)nových elit v 90. letech dal vzniknout také mnoha spekulacím. Události jsou navíc tak blízko, že možná nemáme potřebný odstup podívat se na tuto klíčovou společenskou změnu bez emocí. Jaký byl tedy charakter oné změny mezi listopadem 1989 a červnem 1990?