Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Půlstoletí od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov

přednáška


10. září 2019 v 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál


Právě 10. září 2019 uplyne 50 let od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov. Tomuto kroku předcházelo několik desetiletí vytváření zákonů na ochranu památek, jejichž prosazení nebylo právě jednoduché a ne vždy se setkávalo s všeobecnou podporou. Významnou roli ve vytváření podmínek pro vznik památkové rezervace sehrál první venkovský odbor Klubu za starou Prahu a zejména prof. Josef Dobiáš a dr. Jan Fried, kteří neúnavně poukazovali na hodnotu pelhřimovské historické zástavby. Nakolik byla jejich snaha úspěšná a které památky se podařilo zachránit, je tématem přednášky připomínající toto významné výročí.
kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz
přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová
vstup ZDARMA