Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mystika východního křesťanství


přednáška


středa 25. září 2019 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


Přednáška se koná v rámci výstavy Ikony - Obrazy neviditelného světa, kterou pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Pravoslavnou církevní obcí v Jihlavě. Jste srdečně zváni!