Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

vernisáž, komentovanán prohlídka

8. října 2019 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan


Komentovaná prohlídka bude zároveň také vernisáží výstavy, která připomene významné kulaté jubileum městské památkové rezervace Pelhřimov. Z bohatého fondu starých i novějších fotografií byl poskládán obraz vývoje města v uplynulých 157 letech, který zachycuje mnohé budovy, které by jistě přispěly k bohatšímu obrazu města, bohužel, nepodařilo se je do dnešních dnů zachovat. Na druhé straně snímky přibližují znovuzrození skvostů, které pod nánosem času nebylo tak snadné rozpoznat a které skrývaly nejedno překvapení.
Výstava je realizována s podporou Rozvojového fondu města Pelhřimova.
kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz