Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komentovaná prohlídka výstavy Jihlavští stavitelé vlastní rukou

komentovaná prohlídka


úterý 10. září 2019 od 17 hod
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava


Výstavou ručně kreslených historických plánů čelních fasád vybraných jihlavských domů provede její autorka a kurátorka Michaela Pacherová.