Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jaké hranice?

diskuze

čtvrtek 3. října 2019 v 17 hod.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava


Je cizinec našinec?
Jaká by byla historie českého výtvarného umění bez přispění zahraničních umělců? A jak jsou v zahraničí vnímáni čeští umělci, kteří strávili většinu svého života za hranicemi?
Jaká je současná situace cizinců žijících v naší společnosti? Dokáže výtvarné umění nějakým způsobem přispět k jejich integraci? A mají o ni vůbec zájem?


Pozvaní hosté:
Jana Gál / Centrum integrace cizinců
Monika Švec Sybolová / historička umění z Národní galerie v Praze
Larisa Gladysh / cizinka žijící v ČR a účastnice projektu Praha — hranice
Debatu moderuje kurátor projektu Praha — hranice a spoluautor výstavy Ondřej Horák.
Vstup zdarma.