Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

29. Podzimní knižní veletrh

knižní veletrh

11. a 12. října 2019
Kulturní dům Ostrov

Krajská knihovna Vysočiny vás zve na 29. Podzimní knižní veletrh, jehož letošním mottem jsou „Zločiny a tresty“ - viny a odpouštění v historii a v mezilidských vztazích.
Toto velmi široce pojaté téma odkazuje nejen k mohutné vlně detektivek, ale také připomíná problémy viny a odpuštění ve staré i novější historii i v mezilidských vztazích.
Doprovodný program se zdaleka nezaměřuje jen na dané téma. Již teď můžeme prozradit, že tradiční shakespearovská přednáška profesora Martina Hilského bude v sobotu 11. října v 10:00 v sále Staré radnice.
Stánek Krajské knihovny Vysočiny bude umístěn na pódiu, na stanovišti č. 9.
Více na stránkách 29. Podzimního knižního veletrhu - http://www.hejkal.cz/veletrh/.