Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Univerzita volného času

zápis do zimního semestru 2019/2020

10. a 11. září 2019
Krajská knihovna Vysočiny


Univerzita volného času (UVČ), působící při Krajské knihovně Vysočiny, připravila program pro studium v zimním semestru 2019/2020. Nabízíme tyto obory: Dějiny Havlíčkobrodska, Život našich předků, Poznáváme sebe a region, Psychologie, Zdravý životní styl, Dějiny hudby, Literatura, Nenechte mozek zlenivět! (trénink paměti) a obory věnující se malířství a architektuře, tj. Osm podob gotiky a Z akademie do přírody. Z jazykových kurzů pro seniory pak dle zájmu otevíráme AJ, NJ, ŠJ a FJ (od začátečníků po pokročilé).
Cílem tohoto projektu celoživotního zájmového vzdělávání, do nějž se pravidelně zapíše přes 500 posluchačů, je uspokojení zájmů a potřeb veřejnosti, nabídka možnosti aktivně a kvalitně trávit volný čas, prohlubovat, rozšiřovat a aktualizovat své vědomosti. Zájmové vzdělávání také napomáhá odstranění či zmírnění pocitů izolace, méněcennosti a stereotypu. Usnadňuje plnohodnotné začlenění do společnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce.
Zápis do zimního semestru, který začíná v druhé polovině září, proběhne v úterý
10. 9. od 12:00 do 16:00 a ve středu 11. 9. od 9:00 do 15:30 v Krajské knihovně Vysočiny.
Kontakt: Bc. Marcela Valecká / valecka@kkvysociny.cz / 569 400 493