Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kurzy znakového jazyka

zápis do kurzu

2. až 27. září 2019
Krajská knihovna Vysočiny, Oddělení specializovaných služeb


Krajská knihovna Vysočiny připravila pro všechny zájemce kurzy znakového jazyka. Vede je zkušená lektorka Jiřina Kocmanová (předsedkyně Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Krajské organizace Vysočina). Jedna lekce trvá 2 vyučovací hodiny, tj. 90 minut. Účastníci se v kurzu kromě základů znakového jazyka seznámí také se životem neslyšících, jejich zvyklostmi a kulturními specifiky. Kurz bude probíhat od 2. října každou středu odpoledne v 15:00 a 17:00. Kurzovné je 500 Kč.
Kontakt: Mgr. Michaela Vrběcká / vrbecka@kkvysociny.cz / 569 400 485