Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hvězdy prvorepublikového a protektorátního nebe

přednáška

24. září 2019, 17:00 hod
Krajská knihovna Vysočiny, učebna v České pojišťovně


Herec, šansoniér a filmový historik Jiří Bartoň představuje novou publikaci Velká kniha herců první republiky a protektorátu a s ní životopisy pětadvaceti filmových hvězd té doby. Odhaluje některé osudové kroky, situace a tajemství jednotlivých osobností a samozřejmě rozebírá jejich dílo a postoje. Vedle dodnes známých umělců, jakými byli Vlasta Burian, Jiřina Štěpničková, Věra Ferbasová, Karel Hašler a mnozí další, zmíní i osudy pozapomenutých hereček Jarmily Bechyňové nebo Zdeny Kavkové.
Vstupné 50 Kč
Kontakt: m-centrum / mcentrum@kkvysociny.cz / 569 400 487