Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ŠPERK & KOV & KÁMEN aneb nové práce studentů Akademie Světlá nad Sázavou

výstava

1. července až 15. září 2019
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18

Komorní výstava v suterénních výstavních prostorách, která, stejně jako v loňském roce představuje  nejnovější práce studentů tří oborů z Akademie ve Světlé nad Sázavou. První skupinu vystavovaných děl tvoří díla oborů uměleckořemeslného zpracování kovů, tedy práce studentů zlatnického a kovářského oboru. Druhý okruh prezentují práce oboru kamenického.  Jedná se o nejrůznější díla, jež studenti vytvořili jako své pololetní, ročníkové či absolventské práce a s nimiž se účastní letošních profesních uměleckořemeslných přehlídek a sympozií.