Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Rössler, Funke, Sudek - Průkopníci moderní české fotografie

výstava


20. červenec až 15. září 2019
Galerie Výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18

Výstava představuje tři české fotografy, jejichž jména jsou spojena s počátky moderní české fotografie a jejichž inovativní přístupy k fotografické tvorbě jsou zcela srovnatelné se světovými jmény jako Man Ray apod. Ze Sudkova díla mohou návštěvníci shlédnout především jeho intimní zahradní a interiérová zátiší, Funkeho tvorbu zastoupí zajímavé pohledy z prostředí rodného Kolína. Poprvé u nás vystavíme i díla Jaroslava Rösslera, rodáka ze  Smilova u Štoků, jehož jméno má světový zvuk, ale v českém prostředí bylo jeho dílo zhodnoceno až teprve na konci 60. let 20. století.  Byl mistrem fotografického experimentu a jeho tvorba v sobě nese prvky tehdejších progresívních uměleckých avantgardních směrů, především konstruktivismu.