Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mozaika - svoboda & řád

konference


pondělí 12. srpna 2019
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., zámek pánů z Říčan


Konference Mozaika - svoboda & řád uzavře výstavu Současná česká mozaika, která je v České republice naposledy k vidění v Muzeu Vysočiny Pelhřimov.  Konference si klade za cíl poskytnout prostor ke sdílení pohledů na mozaiku jako umělecké dílo a historický dokument. Je určena pro odbornou veřejnost, studenty, tvůrce mozaiky i zainteresované laiky.
Na konferenci zazní tyto příspěvky:
Zdeněk Geist - Foerster. Hoffmann. Mozaika
Josef Klazar – Vznik české mozaiky — přátelství Pantaleona Majora a Viktora Foerstera
Martin Hemelík – Martin Sladký (1920-2015). Výtvarník nejen v mozaice tvořící
Klára Hedvika Mühlová – Perceptuální analogie mozaiky v hudbě a výtvarném umění - příspěvek k možnostem studia konstituce vjemu formy v reálném čase
Julia Głombiowska – The greatests mosaics around the world; Mosaic in my Eyes
Manfred Höhn – Entwicklung des modernene Mosaiks
Klaus-Peter und Anna Dyroff – Restaurierung von Mosaiken
Magdalena Kracík Štorkánová – Restaurování mozaik v ČR ve 21. století
Ivan Jerie – Skleněná historie mozaiky u nás a ve světě
Marika Bumbálková – Mozaika v praxi
Jan Jenq – Mozaika ve veřejném prostoru
Dana Teturová – Tvorba mozaiky a osobní rozvoj
(změna vyhrazena)
Podrobný program bude zveřejněn v druhé polovině července na www.muzeumpe.cz.
Konferenční poplatek 200 Kč (zahrnuje - vstup na výstavu Současná česká mozaika, program konference, tištěné materiály, občerstvení)
Pokud máte zájem se konference zúčastnit jako posluchač, přihlaste se, prosím, prostřednictvím emailu na h.vondru@muzeumpe.cz nejpozději do 4. 8. 2019.
kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, 565 323 184, h.vondru@muzeumpe.cz
pořádá: Art & craft mozaika z. s. a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.