Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kámenská noc

noční prohlídky hradu


27. července 2019
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, hrad Kámen


Akce ve spolupráci s obcí Kámen se uskuteční za příznivého počasí v hradním parku. Program bude začínat od 19:00 hodin, připraveny budou různé hry a zajímavé povídání sokolníka nejen o nočních dravých ptácích, některé z našich sov si budou moci návštěvníci prohlédnout. Nezávisle na počasí budou po setmění následovat noční prohlídky hradu pro vytrvalce - začátek ve 22:00, 23:00 a 0:00 hodin. Doporučujeme rezervaci prohlídky na tel. čísle 565 426 609 nebo 721 846 931. Vstupné na noční prohlídky činí 120,- Kč, snížené 90,- Kč (studenti, senioři) a rodinné 330,- Kč (2 dospělí + 2 až 3 děti). Těšíme se na viděnou!