Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

SOUČASNÁ ČESKÁ MOZAIKA

komentovaná prohlídka výstavy

úterý 25. června 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výstavní síň zámku pánů z Říčan


První výstava české současné mozaiky vznikla, aby ukázala krásu, barevnost, světelnost a možnosti mozaiky, významné součásti vizuální kultury a životního prostředí, které obýváme. Její autorkou je Magdalena Kracík Štorkánová, předsedkyně Art a Craft MOZAIKA. Ve výstavě nás provází dějinami české mozaiky od 80. let 20. století do současnosti, prezentuje díla tří desítek umělců.
V komentované prohlídce se chceme věnovat estetice a sdělení samotných vystavených objektů, ale také jejich širším souvislostem. Dotkneme se jak technických aspektů – materiálů a postupů užívaných při výrobě mozaik, tak historických okolností, v jakých současná česká mozaika vzniká. Pozornost bude rovněž zacílena na mozaikářskou tvorbu na Vysočině, a to jak současnou, kterou reprezentuje především tvorba manželů Kasalých, tak také na historickou, která je zastoupena tvorbou Viktora Foerstera. Součástí komentované prohlídky bude také krátký exkurz po pelhřimovských dílech Viktora Foerstera z doby působení děkana Františka Bernarda Vaňka, která zahrnují také mozaikářské práce pro Děkanskou zahradu.
lektorky: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů