Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Ladislav Novák 1925-1999

výstava


od 28. června do 6. října 2019, verinsáž ve čtvrtek 27. června 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Třebíč, zámecká konírna


Na letní sezónu chystá Muzeum Vysočiny Třebíč výtvarnou výstavu s názvem Ladislav Novák 1925-1999. Touto výstavou si připomínáme dvacáté výročí úmrtí významného třebíčského výtvarníka, autora poezie i prózy, představitele surrealismu, ale také pedagoga třebíčského gymnázia.
Ladislav Novák (4. srpna 1925 Turnov – 28. července 1999 Třebíč) se v českém umění 2. poloviny 20. století prosadil na poli literárním i výtvarném. Třebíč, ve které umělec prožil většinu svého života a kde většinu svých děl vytvořil, je s ním neodmyslitelně spjata a Novák
patří k jejím nejvýznamnějším osobnostem. Novák se soustředil na práci s papírem, na přehodnocování významu tištěných materiálů destruktivními zásahy, snažil se probudit divákovu fantazii a v nových souvislostech objevit skrytou krásu obrazů a slov. Charakteristickými rysy jeho tvorby jsou tzv. tvořivá destrukce, užití více či méně řízené náhody a jeho obdivuhodná představivost.
Výstava je koncipována jako průřez Novákovou tvorbou. Návštěvníci se mohou seznámit s objekty z přelomu 50. a 60. let, s pracemi na papíře na pomezí literárního a výtvarného díla, s jeho vlastními technikami alchymáže, topologické kresby, veronáže, dále s froasážemi, které v jeho tvorbě dominují, a s litými tušemi, jimž se věnoval v posledním roce života.
Vystavená díla pocházejí ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, Musea Kampa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a od soukromých sběratelů. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 27. června od 17 hodin v prostorách konírny třebíčského zámku.


Kurátoři výstavy: Lucie Pálková, Luboš Kressa, Michal Zábrš
Kontakt: Ing. Michal Zábrš, m.zabrs@muzeumtr.cz, 568 408 896, 733 160 524
vstupné: 60/35 Kč
otevírací doba: úterý až neděle, 9–12, 13–17 hodin, v červenci a v srpnu otevřeno také v pondělí