Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

JIHLAVSKÉ HORNICTVÍ A JEHO TRADICE

přednáška


úterý 18. června 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


Přijměte pozvání na přednášku Mgr. Davida Zimoly JIHLAVSKÉ HORNICTVÍ A JEHO TRADICE, která se v muzejním Malovaném sále uskuteční v úterý 18. června od 17:00.
Přednáška bude věnována historii důlních prací na Jihlavsku z pohledu archeologie a historického bádání. Věnujeme ji také tradicím, které spojujeme s těžbou stříbra, především Jihlavskému havířskému průvodu, jenž v letošním roce oslaví hned 3 „devítková výročí“ – 1799, 1899 a 1999. Průvod, který se uskuteční v Jihlavě ve dnech 21.–23. 6. 2019, zároveň oslaví 20 let od znovuobnovení této ryze jihlavské tradice v roce 1999. Jedním z iniciátorů přednášky je i Spolek pro starou Jihlavu.