Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vetřelci a volavky Pelhřimova. Veřejné umění 2. poloviny 20. století

přednáška

úterý 28. května 2019 v 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál


V době totality byla na uměleckou složku veřejných staveb povinně vynakládána část celkového stavebního rozpočtu. Díky takzvanému čtyřprocentnímu zákonu vznikala řada uměleckých objektů ve veřejném prostoru měst i interiérech veřejných budov. Vedle průměrných najdeme mezi nimi i řadu vynikajících děl, která obstála ve zkoušce času.
Představitelé režimu zároveň dbali na ideologickou výbavu veřejného prostoru, a tak apolitické „vetřelce a volavky“ doprovázely sochy a objekty s politickou náplní. Ty po roce 1989 až na výjimky čekalo odstranění. Jak v tomto ohledu vypadal ve druhé polovině 20. století Pelhřimov? Jakou hodnotu má veřejné umění z tohoto období a co pro nás může znamenat dnes? Cílem přednášky je představit existující i zaniklé objekty v dobovém kontextu a navrhnout odpověď na otázku po jejich etické i estetické přijatelnosti.


vstup ZDARMA
kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz