Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

UMĚLÁ INTELIGENCE - DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN?

přednáška


úterý 21. května 2019 od 18:00 hod
Muzeum Vysočiny Jilava, Malovaný sál


Přijměte pozvání na další přednášku z cyklu Science Café, která se v muzejním Malovaném sále uskuteční v úterý 21. května v 18:00. Přednáška Mgr. Romana Nerudy, CSc., z Ústavu informamatiky AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha, nese název UMĚLÁ INTELIGENCE - DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN? S praktickými aplikacemi umělé inteligence se dnes potkáváme na každém kroku, chytré fotoaparáty rozpoznávají obličeje, autonomní vozidla jezdí bezpečněji než člověk, zprávy z internetu lze automaticky překládat do jiných jazyků. Za boomem těchto technologií stojí algoritmy umělé inteligence a strojového učení, které jsou často inspirované přírodními jevy a procesy. V prezentaci si ukážeme přístupy založené na umělých neuronových sítích a evolučních algoritmech, a jejich použití pro řešení praktických problémů. Budeme mluvit o kladech a záporech i možných nebezpečích spojených s pronikáním umělé inteligence do našeho života.