Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tak to vidím já

výstava


14. května a ž 30. června 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, Kavárna Muzeum


Na čas předprázdninový připravujeme do Kavárny Muzeum výstavu fotografií jihlavské autorky Mirky Patočkové. Hlavním námětem její tvorby jsou přírodní motivy, od krajin až po akrofotografii. Sama o své vášni říká:„Stále více mě přitahuje a fascinuje fotografování přírody, jejíž nekonečnou krásu a úžasné detaily se pokouším svým fotoaparátem zachytit.“


Od roku 2013 je členkou Horáckého fotoklubu Jihlava. Dosud absolvovala tři autorské výstavy (Jihlava, Žďár nad Sázavou a Střelice u Brna) a jednu kolektivní (Brtnice). Mimo to se v posledních letech zúčastnila tří ročníků tradiční fotosoutěže Muzea Vysočiny Jihlava – Photographia Natura, a tedy i šesti následných kolektivních výstav v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě.
Výstava Mirky Patočkové pod názvem „Tak to vidím já“ bude v Kavárně Muzeum zahájena 14. května a ukončena 30. června 2019.