Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

RENESANČNÍ UČENEC Z VYSOČINY - ŠIMON PARTLIC ZE ŠPICBERKU


přednáška


čtvrtek 16. května 2019 od 17:00
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


Přijměte pozvání na přednášku doc. PhDr. Martina Hemelíka, CSc., RENESANČNÍ UČENEC Z VYSOČINY - ŠIMON PARTLIC ZE ŠPICBERKU.
Přednáška se v muzejním Malovaném sále uskuteční ve čtvrtek 16. května v 17:00.
Přednáška bude zaměřena na životní osudy a odborné činnosti rodáka z Třeště, všestranného renesančního učence Šimona Partlice ze Špicberku. V rámci přednášky bude také představena ediční řada nakladatelství Alcus pod názvem Bohemo-Moravica Montana Illustrata, což by se dalo přeložit jako Českomoravská vrchovina proslavená svou vzdělaností, která navazuje na ediční řadu Vysoké školy polytechnické Jihlava s názvem Iglavia Docta (Učená Jihlava).
První svazek nové ediční řady nakladatelství Alcus, který vyšel v minulém roce, je věnován právě životu a dílu lékaře, astronoma, matematika, pedagoga, literáta a politického myslitele Šimona Partlice ze Špicberku.