Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzejní a galerijní noc v Jihlavě 2019


muzejní a galerijní noc

7. června 2019 od 17:00 hod
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Masarykovo náměstí 24

V rámci letošního jubilejního XV. ročníku Festivalu muzejních nocí si stejně jako v předchozích letech připravila Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě pro návštěvníky řadu doprovodných aktivit. Otevírací doba galerie bude navíc prodloužena do 21:00 hod. a vstup je celý den zdarma.
Program:
OGV, Masarykovo náměstí 24
17:00   komentovaná prohlídka výstavy Miloš Jiránek (1875 – 1911)
            provádí kurátorka Mgr. Jana Bojanovská
17:00 – 20:00  dílnička nejen pro děti inspirovaná výstavou (a dobou) Miloše Jiránka
17:00 – 20:00  portrétování návštěvníků studenty SUPŠ Jihlava-Helenín

OGV, Komenského 10
19:00   komentovaná prohlídka výstavy Jaké hranice?
            provádí kurátorka MgA. Ilona Staňková


Jihlavskou Muzejní a galerijní noc spolupořádá Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Muzeum Vysočiny Jihlava.