Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

MALÉ SAKRÁLNÍ STAVBY TELČE A BLÍZKÉHO OKOLÍ

přednáška


pátek 7. června 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť


Přijměte pozvání na přednášku do třešťského muzea - v pátek 7. června se zde od 17:00 uskuteční přednáška Jindřicha Kaupyz Muzejního spolku v Telči MALÉ SAKRÁLNÍ STAVBY TELČE A BLÍZKÉHO OKOLÍ.

Máte rádi kříže, křížky, boží muka? Pak přijměte pozvání na zajímavou přednášku, kterou pro Vás připravuje Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť a Muzejní spolek v Třešti.
Jindřich Kaupa, člen Muzejního spolku v Telči, nám na dokumentárních fotografiích představí opomíjené malé sakrální stavby v Telči
a blízkém okolí. Autor ve svém bádání navázal na práci svých předchůdců a využíval Farní věstníky pátera Simeona Zapletala.