Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Záludné výběrové efekty v historii astronomie

přednáška


pátek 12. dubna 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, v budově Vysoké školy polytechnické, posluchárna P3


V pátek 12. dubna se od 17:00 uskuteční další přednáška z cyklu Science Café. S přednáškou Záludné výběrové efekty v historii astronomie vystoupí známý astronom, astrofyzik a popularizátor vědy v oblasti astronomie a astrofyziky RNDr. Jiří Grygar, CSc.
POZOR: Přednáška se mimořádně uskuteční v budově Vysoké školy polytechnické v posluchárně P3! Vstup na přednášku je zdarma, doporučujeme rezervaci na e-mail oberreiterova@muzeum.ji.cz


Anotace:
Historie rozvoje astronomie je od starověku až doposud silně ovlivňována záludnými výběrovými efekty, které často preferují nevýznamné jevy před těmi významnějšími. Hlavním problémem je obtížné určování vzdáleností jevů od nás, což vedlo, a patrně stále vede, k různým chybným závěrům.
Přednáška se koná ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
Podrobnosti také na https://www.sciencecafe.cz/jihlava/sc-jihlava-12-04-zaludne-vyberove-efekty-v-historii-astronomie/.