Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

přednáška


pondělí 15. dubna 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


V pondělí 15. dubna se od 17:00 v muzejním Malovaném sále uskuteční přednáška Mgr. Pavla Josefa Macků, Ph.D., VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD PRAVĚKU PŘES STAROVĚK, STŘEDOVĚK A RENESANCI DO SOUČASNOSTI.
Přednáška sleduje vývoj hudebních nástrojů od prehistorických až po současné formy. Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů.
Uvidíme a uslyšíme kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivýroh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.
Přednáška však také seznamuje s technologií výroby některých hudebních nástrojů a s hudbou v dějinách. Stručně se také seznámíme s fyzikálními aspekty tvorby tónu jak u dechových tak i strunných nástrojů, rezonancí a šířením zvuku.